Contact

De Fiat 600 Club Nederland is opgericht op 10 oktober 1984 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te ‘sGravenhage onder nummer 40.411.499. Alle publikaties geschieden buiten de verantwoordelijkheid van de redactie/webmaster, tenzij anders vermeld. De redactie/webmaster is niet aansprakelijk voor de juistheid en inhoud van advertenties.

 Edo  
 marco  

Adverteren in het blad:

Contactpuntjes in het clubblad (advertenties): voor leden en donateurs, schriftelijk opgegeven, onder eigen naam en telefoonnummer, mits niet commercieel, gratis. Voor niet-leden € 6,81 per contactpuntje (betaling vooraf!). Bewijsnummer op aanvraag.

Commerciële advertenties in het clubblad: Vaste teksten: halve pagina € 35, hele pagina € 70(uitsluitend op jaarbasis).